Category: superbike

Kawasaki Ninja Kawasaki Ninja ZX-6R(via  Superbikes)Kawasaki Ninja 

Kawasaki Ninja ZX-6R

(via  Superbikes)

Suzuki GSXR 1000That is one gorgeous Suzuki.(via  Superbikes)Suzuki GSXR 1000

That is one gorgeous Suzuki.

(via  Superbikes)